Philip Cummings &
Pàdraig MacAoidh

Philip Cummings & Pàdraig MacAoidh

14 February 2021

Available here from 3.30pm

readings will automatically load at the scheduled time. if your browser is having difficulties, simply reload the page.

Philip Cummings

Rugadh Philip Cummings i mBéal Feirste sa bhliain 1964 agus tá sé anois ag cur faoi gearr don Muine Glas, Co. Aontroma. Is údar é ar thrí chnuasach filíochta: Néalta (Coiscéim, 2005, ag buachaint Duais Glen Dimplex na Gaeilge sa bhliain 2006), An Fear sa Ghealach (Coiscéim, 2011), agus ad delectationem stultorum (Coiscéím, 2012). Bhí sé ina Eagarthóir Ealaíne ag an nuachtán Gaeilge laethúil Lá Nua  ó 2003 go 2008, le rogha dá cholúin ann foilsithe i bhfoirm leabhair faoin teideal Dar Liom (Coiscéim, 2008).

Philip Cummings was born in Belfast in 1964 and now lives near Moneyglass, Co Antrim. He is the author of three collections: Néalta (Coiscéim, 2005, winner of an Irish-language Glen Dimplex Award in 2006), An Fear sa Ghealach (Coiscéim, 2011), and ad delectationem stultorum (Coiscéím, 2012). He worked as Arts Editor for the daily newspaper Lá Nua from 2003 to 2008, and a selection of his columns was published in book form as Dar Liom (Coiscéim, 2008).

Pàdraig MacAoidh

Tha Pàdraig MacAoidh na neach-labhairt Gàidhlig dùthchasach a rugadh agus a thogadh an Leòdhas. Tha e na bhàrd, na chraoladair, na neach-naidheachd agus na òraidiche litreachais aig Oilthigh Chill Rìmhinn. Bha e ag obair aig Ionad Bàrdachd Seamus Heaney, Oilthigh na Banrigh ann am Beul Feirste, aig Colaiste na Trianaid agus aig Colaiste an Oilthigh am Baile Àtha Cliath agus aig Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach, far an robh e na Sgrìobhadair Còmhnaidh. Bha e cuideachd na neach-naidheachd agus na riochdaire naidheachd aig a’ BhBC. Tha dà leabhar bàrdachd aige: Gu Leòr / Galore (Acair, 2015) a bha air a’ gheàrr-liosta airson Leabhar Bàrdachd na Bliadhna aig Comann Crann na h-Alba agus Leabhar Gàidhlig na Bliadhna, agus Nàdur De / Some Kind of (Acair, 2020), a bha air na geàrr-liostaichean airson Duais Ruaraidh MhicThòmais agus airson Duais Leabhraichean na Gàidhealtachd. Dheasaich e fhèin agus Iain Mac a’ Phearsain An Leabhar Liath: 500 Years of Gaelic Love and Transgressive Verse, agus còmhla ri Jo NicDhòmhnaill dheasaich e 100 Dàn  as Fheàrr Leinn. Tha e a’ fuireach an Dùn Èideann.

Pàdraig MacAoidh (Peter Mackay) is a native Gaelic speaker born and brought up on the Isle of Lewis. He is a poet, broadcaster, journalist and a Lecturer in Literature at the University of St Andrews. He has worked at the Seamus Heaney Centre for Poetry, Queen’s University Belfast; Trinity College, Dublin and University College, Dublin; at Sabhal Mòr Ostaig, Skye, where he was Writer-in Residence; and as a Broadcast Journalist and News Producer for the BBC. He has two books of poetry: Gu Leòr / Galore (Acair, 2015) which was shortlisted for Saltire Scottish Poetry Book of the Year and Gaelic Book of the Year, and Nàdur De / Some Kind of (Acair, 2020), which was shortlisted for the Ruaraidh MacThòmais Prize and longlisted for the Highland Book Prize. He is also the co-editor, with Iain MacPherson, of An Leabhar Liath: 500 Years of Gaelic Love and Transgressive Verse, and with Jo MacDonald of 100 Dàn as Fheàrr Leinn. He lives in Edinburgh.

Philip Cummings

Rugadh Philip Cummings i mBéal Feirste sa bhliain 1964 agus tá sé anois ag cur faoi gearr don Muine Glas, Co. Aontroma. Is údar é ar thrí chnuasach filíochta: Néalta (Coiscéim, 2005, ag buachaint Duais Glen Dimplex na Gaeilge sa bhliain 2006), An Fear sa Ghealach (Coiscéim, 2011), agus ad delectationem stultorum (Coiscéím, 2012). Bhí sé ina Eagarthóir Ealaíne ag an nuachtán Gaeilge laethúil Lá Nua  ó 2003 go 2008, le rogha dá cholúin ann foilsithe i bhfoirm leabhair faoin teideal Dar Liom (Coiscéim, 2008).

Philip Cummings was born in Belfast in 1964 and now lives near Moneyglass, Co Antrim. He is the author of three collections: Néalta (Coiscéim, 2005, winner of an Irish-language Glen Dimplex Award in 2006), An Fear sa Ghealach (Coiscéim, 2011), and ad delectationem stultorum (Coiscéím, 2012). He worked as Arts Editor for the daily newspaper Lá Nua from 2003 to 2008, and a selection of his columns was published in book form as Dar Liom (Coiscéim, 2008).

Pàdraig MacAoidh

Tha Pàdraig MacAoidh na neach-labhairt Gàidhlig dùthchasach a rugadh agus a thogadh an Leòdhas. Tha e na bhàrd, na chraoladair, na neach-naidheachd agus na òraidiche litreachais aig Oilthigh Chill Rìmhinn. Bha e ag obair aig Ionad Bàrdachd Seamus Heaney, Oilthigh na Banrigh ann am Beul Feirste, aig Colaiste na Trianaid agus aig Colaiste an Oilthigh am Baile Àtha Cliath agus aig Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach, far an robh e na Sgrìobhadair Còmhnaidh. Bha e cuideachd na neach-naidheachd agus na riochdaire naidheachd aig a’ BhBC. Tha dà leabhar bàrdachd aige: Gu Leòr / Galore (Acair, 2015) a bha air a’ gheàrr-liosta airson Leabhar Bàrdachd na Bliadhna aig Comann Crann na h-Alba agus Leabhar Gàidhlig na Bliadhna, agus Nàdur De / Some Kind of (Acair, 2020), a bha air na geàrr-liostaichean airson Duais Ruaraidh MhicThòmais agus airson Duais Leabhraichean na Gàidhealtachd. Dheasaich e fhèin agus Iain Mac a’ Phearsain An Leabhar Liath: 500 Years of Gaelic Love and Transgressive Verse, agus còmhla ri Jo NicDhòmhnaill dheasaich e 100 Dàn  as Fheàrr Leinn. Tha e a’ fuireach an Dùn Èideann.

Pàdraig MacAoidh (Peter Mackay) is a native Gaelic speaker born and brought up on the Isle of Lewis. He is a poet, broadcaster, journalist and a Lecturer in Literature at the University of St Andrews. He has worked at the Seamus Heaney Centre for Poetry, Queen’s University Belfast; Trinity College, Dublin and University College, Dublin; at Sabhal Mòr Ostaig, Skye, where he was Writer-in Residence; and as a Broadcast Journalist and News Producer for the BBC. He has two books of poetry: Gu Leòr / Galore (Acair, 2015) which was shortlisted for Saltire Scottish Poetry Book of the Year and Gaelic Book of the Year, and Nàdur De / Some Kind of (Acair, 2020), which was shortlisted for the Ruaraidh MacThòmais Prize and longlisted for the Highland Book Prize. He is also the co-editor, with Iain MacPherson, of An Leabhar Liath: 500 Years of Gaelic Love and Transgressive Verse, and with Jo MacDonald of 100 Dàn as Fheàrr Leinn. He lives in Edinburgh.